logo bg en

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ, СКЛАДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ, СПОРТНИ ЗАЛИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, АРЕНИ И ГАРАЖИ

ТРЕМАКС ООД е самостоятелно дружество със 100% частен капитал. Дружеството е създадено с цел проучване, проектиране, производство и монтаж на сгради и инженерни съоръжения с метални конструкции за страната и чужбина. ТРЕМАКС ООД е наследник на ТРЕЙДИНВЕСТ ЕООД, което има дългогодишен опит в областта на металните конструкции. Управителят на ТРЕМАКС ООД – Стоян Костов Стоянов започва работа в сферата на металните конструкции още през 1972 година в държавното дружество МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ гр. Бургас и участва в изграждането на много обекти, като някои от тях са:

Управителят на ТРЕМАКС ООД през 1994 година създава ТРЕЙДИНВЕСТ ЕООД – специализирана организация със 100% частен капитал за проектиране и изграждане на сгради и съоръжения с метални конструкции. През периода след 1994 година дружеството изгражда множество обекти на територията на страната.

ТРЕМАКС ООД изпълнява професионално и във възможно най-кратък технологичен срок обекти от промишленото, общественото и инфраструктурното строителство. Водейки се от потребностите и желанията на клиентите ни, използвайки съвременните технологии и нови материали се стремим с най-целесъобразни и икономически ефективни решения да осигурим сигурност и комфорт, качество и гаранции при експлоатацията на изгражданите от нас обекти. Натрупаният опит позволява на компанията да създаде организация за бърза мобилизация и пребазиране на работници специалисти и техника, дори при трудни и необичайни условия на строителство.

Нашите консултант-проектанти, получили цялата информация за желаната метална постройка, могат да оптимизират дизайна, да я оценят, да я скицират и да изготвят нейния чертеж. Това ни дава възможност да даваме отлични съвети относно разходите и размерите и факторите, които променят цената. Те могат да направят това за сгради от всякакъв размер и всякакви условия на натоварване.